top of page


Privatliv og databeskyttelse

Tak for din interesse for vores virksomhed. Databeskyttelse er af særlig høj prioritet for ledelsen af ​​AGST Draht- und Biegetechnik GmbH. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH-webstedet kan generelt bruges uden at give nogen personlige data. Men hvis en registreret ønsker at gøre brug af vores virksomheds specielle tjenester via vores hjemmeside, kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig, og der ikke er noget juridisk grundlag for sådan behandling, opnår vi generelt samtykke fra den pågældende person.

Behandlingen af ​​personoplysninger, f.eks. Navn, adresse, e-mail-adresse eller telefonnummer på en person, foregår altid i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning og i overensstemmelse med de landespecifikke databeskyttelsesregler, der gælder for AGST Draht- und Biegetechnik GmbH. Ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring vil vores firma gerne informere offentligheden om typen, omfanget og formålet med de personoplysninger, der er indsamlet, brugt og behandlet af os. Desuden informeres registrerede om deres rettigheder ved hjælp af denne databeskyttelseserklæring.

Som controller har AGST Draht- und Biegetechnik GmbH implementeret adskillige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den mest komplette beskyttelse af personoplysninger, der behandles via dette websted. Internetbaserede datatransmissioner kan dog generelt have sikkerhedshuller, så absolut beskyttelse ikke kan garanteres. Af denne grund er enhver berørt person fri til at videregive personoplysninger til os på alternative måder, f.eks. Telefonisk.

1. Definitioner

Databeskyttelseserklæringen fra AGST Draht- und Biegetechnik GmbH er baseret på de udtryk, der blev brugt af den europæiske lovgiver til vedtagelsen af ​​den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Vores databeskyttelseserklæring skal være let at læse og forstå for offentligheden såvel som for vores kunder og forretningspartnere. For at sikre dette vil vi gerne forklare de anvendte udtryk på forhånd.

Vi bruger følgende udtryk i denne databeskyttelseserklæring:

a) personlige data

Personoplysninger er al information, der vedrører en identificeret eller identificerbar fysisk person (herefter "registreret"). En fysisk person betragtes som identificerbar, der direkte eller indirekte, især ved hjælp af tildeling til en identifikator såsom et navn, til et identifikationsnummer, til lokaliseringsdata, til en online identifikator eller til en eller flere særlige træk, der udtrykker det fysiske, fysiologiske, genetisk, psykologisk, økonomisk, kulturel eller social identitet af denne fysiske person kan identificeres.

b) den registrerede

Berørt person er enhver identificeret eller identificerbar fysisk person, hvis personoplysninger behandles af den person, der er ansvarlig for behandlingen.

c) behandling

Behandling er enhver proces, der udføres med eller uden hjælp fra automatiserede processer eller en sådan række processer i forbindelse med personlige data såsom indsamling, registrering, organisering, bestilling, opbevaring, tilpasning eller ændring, læsning, forespørgsel, brug, Videregivelse gennem transmission, formidling eller enhver anden form for levering, sammenligning eller sammenkædning, begrænsning, sletning eller destruktion.

d) begrænsning af behandlingen

Begrænsning af behandlingen er mærkning af lagrede personlige data med det formål at begrænse deres fremtidige behandling.

e) Profilering

Profilering er enhver form for automatiseret behandling af personoplysninger, der består i at bruge disse personoplysninger til at evaluere bestemte personlige aspekter, der vedrører en fysisk person, især aspekter vedrørende arbejdsindsats, økonomisk situation, sundhed, personlig At analysere eller forudsige præferencer, interesser, pålidelighed, adfærd, opholdssted eller flytning af denne fysiske person.

f) pseudonymisering

Pseudonymisering er behandling af personoplysninger på en måde, hvor personoplysningerne ikke længere kan tildeles en bestemt registreret uden brug af yderligere oplysninger, forudsat at disse yderligere oplysninger lagres separat og er underlagt tekniske og organisatoriske foranstaltninger, der garanterer, at personoplysningerne kan ikke tildeles en identificeret eller identificerbar fysisk person.

g) controller eller controller

Den ansvarlige person eller den person, der er ansvarlig for behandlingen, er den fysiske eller juridiske person, offentlige myndighed, agentur eller andet organ, der alene eller sammen med andre beslutter, hvad formålet med og midlerne til behandling af personoplysninger er. Hvis formålet med og midlerne til denne behandling er specificeret i EU-retten eller lovgivningen i medlemslandene, kan den ansvarlige person eller de specifikke kriterier for hans udnævnelse fastsættes i overensstemmelse med EU-retten eller lovgivningen i medlemslandene.

h) Processorer

Behandler er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, der behandler personoplysninger på vegne af den ansvarlige person.

i) modtager

Modtageren er en fysisk eller juridisk person, myndighed, institution eller andet organ, som personlige oplysninger videregives til, uanset om det er en tredjepart eller ej. Myndigheder, der kan modtage personoplysninger som en del af en specifik undersøgelse i henhold til EU-lovgivningen eller lovgivningen i medlemslandene, betragtes ikke som modtagere.

j) tredjepart

En tredjepart er en fysisk eller juridisk person, offentlig myndighed, agentur eller organ, bortset fra den registrerede, den ansvarlige person, databehandleren og de personer, der er autoriseret til at behandle personoplysningerne under den ansvarlige persons eller databehandlerens direkte ansvar.

k) Samtykke

Samtykke er enhver frivillig, informeret og utvetydig hensigtserklæring, der gives af den pågældende person i den specifikke sag i form af en erklæring eller en anden utvetydig bekræftende handling, hvormed den pågældende person indikerer, at de giver sit samtykke til behandlingen af ​​deres personlige data er.

2. Navn og adresse på den person, der er ansvarlig for behandlingen

Den person, der er ansvarlig i henhold til den generelle databeskyttelsesforordning, andre databeskyttelseslove, der gælder i Den Europæiske Unions medlemsstater og andre bestemmelser af databeskyttelsesmæssig karakter, er:

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH

Overather Strasse 118

51766 Engelskirchen

Tyskland

Tlf .: 02263 9240-15

E-mail: agst@agst.de

Websted: www.agst.de

3. Cookies

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH's internetsider bruger cookies. Cookies er tekstfiler, der gemmes og gemmes på et computersystem via en internetbrowser.

Talrige websteder og servere bruger cookies. Mange cookies indeholder et såkaldt cookie-id. Et cookie-id er en unik identifikator for cookien. Den består af en række tegn, gennem hvilke websteder og servere kan tildeles den specifikke internetbrowser, hvor cookien blev gemt. Dette gør det muligt for de besøgte websteder og servere at skelne den berørte persons individuelle browser fra andre internetbrowsere, der indeholder andre cookies. En bestemt internetbrowser kan genkendes og identificeres via det unikke cookie-id.

Via brugen af ​​cookies kan AGST Draht- und Biegetechnik GmbH give brugerne af dette websted mere brugervenlige tjenester, som ikke ville være mulige uden cookie-indstillingen.

En cookie kan bruges til at optimere oplysningerne og tilbudene på vores hjemmeside i brugerens interesse. Som allerede nævnt gør cookies os i stand til at genkende brugerne af vores websted. Formålet med denne anerkendelse er at gøre det lettere for brugerne at bruge vores websted. Brugeren af ​​et websted, der f.eks. Bruger cookies, behøver ikke at genindtaste deres adgangsdata hver gang de besøger webstedet, fordi dette gøres af webstedet og den cookie, der er gemt på brugerens computersystem. Et andet eksempel er en indkøbskurvcookie i en onlinebutik. Onlinebutikken bruger en cookie til at huske de varer, som en kunde har placeret i den virtuelle indkøbskurv.

Den pågældende person kan når som helst forhindre indstilling af cookies fra vores websted ved hjælp af en tilsvarende indstilling i den anvendte internetbrowser og dermed permanent modsætte sig indstillingen af ​​cookies. Desuden kan cookies, der allerede er indstillet, slettes når som helst via en internetbrowser eller andre softwareprogrammer. Dette er muligt i alle almindelige internetbrowsere. Hvis den pågældende person deaktiverer indstillingen af ​​cookies i den anvendte internetbrowser, er det ikke alle funktioner på vores websted, der muligvis er fuldt anvendelige.

 

4. Indsamling af generelle data og information

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH-webstedet indsamler en række generelle data og oplysninger, hver gang den registrerede eller et automatiseret system har adgang til webstedet. Disse generelle data og oplysninger gemmes i serverens logfiler. De (1) anvendte browsertyper og versioner, (2) operativsystemet, der anvendes af det adgangssystem, (3) det websted, hvorfra et adgangssystem når vores websted (såkaldt henvisning), (4) de underwebsteder, der er adgang til via et adgangssystem på vores websted kan styres, (5) dato og tidspunkt for adgang til hjemmesiden, (6) en internetprotokoladresse (IP-adresse), (7) internetudbyderen af ​​det adgangssystem og (8) andre lignende data og oplysninger, der tjener til at afværge fare i tilfælde af angreb på vores informationsteknologiske systemer.

Ved brug af disse generelle data og oplysninger drager AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ingen konklusioner om den pågældende person. Disse oplysninger er snarere nødvendige for (1) at levere indholdet på vores websted korrekt, (2) optimere indholdet på vores websted og annoncering for det (3) sikre den langsigtede funktionalitet i vores informationsteknologisystemer og teknologien på vores hjemmeside og ( 4) at give de retshåndhævende myndigheder de nødvendige oplysninger til retshåndhævelse i tilfælde af et cyberangreb. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH evaluerer derfor denne anonymt indsamlede data og information på den ene side statistisk og også med det formål at øge databeskyttelsen og datasikkerheden i vores virksomhed for i sidste ende at sikre et optimalt beskyttelsesniveau for de personoplysninger, der behandles af os. De anonyme data i serverens logfiler gemmes separat fra alle personlige data, der leveres af en registreret.

5. Registrering på vores hjemmeside

Den registrerede har mulighed for at registrere sig på hjemmesiden for den person, der er ansvarlig for behandlingen ved at levere personlige data. Hvilke personoplysninger transmitteres til den person, der er ansvarlig for behandling af resultater fra den respektive inputmaske, der bruges til registrering. De personoplysninger, der registreres af den registrerede, indsamles og opbevares udelukkende til intern brug af den person, der er ansvarlig for behandlingen og til deres egne formål. Den person, der er ansvarlig for behandlingen, kan sørge for, at overførslen foretages til en eller flere behandlere, for eksempel en pakkeleverandør, der også bruger personoplysningerne udelukkende til intern brug, der kan tilskrives den person, der er ansvarlig for behandlingen.

Ved at registrere sig på hjemmesiden for den person, der er ansvarlig for behandlingen, gemmes også IP-adressen, som internetudbyderen (ISP) tildeler den pågældende, datoen og tidspunktet for registreringen. Disse data opbevares på baggrund af, at dette er den eneste måde at forhindre misbrug af vores tjenester på og om nødvendigt for at muliggøre efterforskning af kriminelle handlinger. I denne henseende er lagring af disse data nødvendig for at beskytte den person, der er ansvarlig for behandlingen. Disse data videregives ikke til tredjeparter, medmindre der er en juridisk forpligtelse til at videregive dem, eller videregivelsen bruges til strafferetlig retsforfølgning.

Registreringen af ​​den registrerede med frivillig tilvejebringelse af personoplysninger gør det muligt for den dataansvarlige at tilbyde den registrerede indhold eller tjenester, som på grund af sagens art kun kan tilbydes til registrerede brugere. Registrerede personer kan til enhver tid ændre de personoplysninger, der leveres under registreringen, eller lade dem slette fuldstændigt fra databasen for den person, der er ansvarlig for behandlingen.

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, vil til enhver tid give enhver person oplysninger om, hvilke personlige data der er gemt om den pågældende person. Desuden retter eller sletter den person, der er ansvarlig for behandlingen, personoplysninger på anmodning eller rådgivning fra den pågældende person, forudsat at der ikke er nogen lovlige opbevaringskrav. En databeskyttelsesansvarlig, der er nævnt i denne databeskyttelseserklæring, og hele medarbejderne hos den person, der er ansvarlig for behandlingen, er tilgængelige for den pågældende som kontaktpersoner i denne sammenhæng.

6. Abonnement på vores nyhedsbrev

På webstedet for AGST Draht- und Biegetechnik GmbH får brugerne mulighed for at abonnere på vores virksomheds nyhedsbrev. Inputmasken, der bruges til dette formål, bestemmer, hvilke personoplysninger der overføres til den person, der er ansvarlig for behandlingen, når du bestiller nyhedsbrevet.

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH informerer sine kunder og forretningspartnere med jævne mellemrum ved hjælp af et nyhedsbrev om virksomhedens tilbud. Vores virksomheds nyhedsbrev kan kun modtages af den pågældende, hvis (1) den pågældende har en gyldig e-mail-adresse, og (2) den pågældende person tilmelder sig for at modtage nyhedsbrevet. Af juridiske grunde vil en bekræftelses-e-mail blive sendt til den e-mail-adresse, der er indtastet for første gang af en berørt person til afsendelse af nyhedsbrevet ved hjælp af den dobbelte tilvalgsprocedure. Denne bekræftelses-e-mail bruges til at kontrollere, om ejeren af ​​e-mail-adressen som den pågældende person har godkendt modtagelse af nyhedsbrevet.

Når vi tilmelder os nyhedsbrevet, gemmer vi også den IP-adresse, der er tildelt af internetudbyderen (ISP) for computersystemet, der blev brugt af den pågældende på tidspunktet for registreringen, samt datoen og tidspunktet for registreringen. Indsamlingen af ​​disse data er nødvendig for at kunne spore (mulig) misbrug af den registreredes e-mail-adresse på et senere tidspunkt og tjener derfor den juridiske beskyttelse af den person, der er ansvarlig for behandlingen.

De personlige data, der indsamles ved tilmelding til nyhedsbrevet, bruges kun til at sende vores nyhedsbrev. Desuden kan abonnenter på nyhedsbrevet blive informeret via e-mail, hvis dette er nødvendigt for driften af ​​nyhedsbrevet eller en relevant registrering, da dette kan være tilfældet i tilfælde af ændringer i nyhedsbrevet eller ændringer i de tekniske betingelser. De personoplysninger, der indsamles som en del af nyhedsbrevet, videregives ikke til tredjepart. Den registrerede kan når som helst opsige abonnementet på vores nyhedsbrev. Samtykke til opbevaring af personoplysninger, som den pågældende har givet os til afsendelse af nyhedsbrevet, kan til enhver tid tilbagekaldes. Der er et tilsvarende link i hvert nyhedsbrev med det formål at trække samtykke tilbage. Der er også mulighed for at afmelde nyhedsbrevet, der sendes direkte på hjemmesiden for den person, der er ansvarlig for behandlingen, eller at informere den person, der er ansvarlig for behandlingen af ​​dette på en anden måde.

7. Sporing af nyhedsbreve

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH nyhedsbreve indeholder såkaldte tracking pixels. En sporingspixel er en miniaturegrafik, der er indlejret i e-mails, der sendes i HTML-format for at aktivere logfiloptagelse og logfilanalyse. Dette muliggør en statistisk evaluering af succes eller fiasko af online marketingkampagner. Ved hjælp af den indlejrede sporingspixel kan AGST Draht- und Biegetechnik GmbH genkende, om og hvornår en e-mail blev åbnet af den registrerede, og hvilke links i e-mailen der var adgang til den registrerede.

Sådanne personlige data indsamlet via sporingspixels indeholdt i nyhedsbreve opbevares og evalueres af den person, der er ansvarlig for behandlingen for at optimere afsendelsen af ​​nyhedsbrevet og til bedre at tilpasse indholdet af fremtidige nyhedsbreve til den berørte persons interesser. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjeparter. Berørte personer har til enhver tid ret til at tilbagekalde den relevante separate erklæring om samtykke, der er givet via den dobbelte tilvalgsprocedure. Efter tilbagekaldelse slettes disse personoplysninger af den person, der er ansvarlig for behandlingen. AGST Draht- und Biegetechnik GmbH fortolker automatisk en tilbagetrækning fra modtagelsen af ​​nyhedsbrevet som en tilbagekaldelse.

8. Kontaktmuligheder via hjemmesiden

På grund af lovbestemmelser indeholder webstedet for AGST Draht- und Biegetechnik GmbH oplysninger, der muliggør hurtig elektronisk kontakt til vores firma og direkte kommunikation med os, som også inkluderer en generel adresse for den såkaldte elektroniske post (e-mail-adresse). Hvis en registreret kontakter den person, der er ansvarlig for behandlingen via e-mail eller en kontaktformular, gemmes de personoplysninger, der overføres af den registrerede automatisk. Sådanne personoplysninger, der fremsendes på frivillig basis af en registreret til den person, der er ansvarlig for behandlingen, opbevares med henblik på behandling eller kontakt med den registrerede. Disse personoplysninger videregives ikke til tredjeparter.

9. Rutinemæssig sletning og blokering af personoplysninger

Den person, der er ansvarlig for behandling og lagring af personoplysninger for den registrerede kun i den periode, der er nødvendig for at opnå opbevaringsformålet, eller hvis dette er specificeret i de europæiske direktiver og forskrifter eller en anden lovgiver i love eller forskrifter, som den person, der er ansvarlig for behandlingen er underlagt, blev leveret.

Hvis formålet med opbevaring ikke længere gælder, eller hvis en opbevaringsperiode, der er foreskrevet i de europæiske direktiver og forskrifter eller en anden ansvarlig lovgiver, udløber, blokeres eller slettes personoplysningerne i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

10. Den registreredes rettigheder

a) Ret til bekræftelse

Enhver berørt person har ret fra det europæiske direktiv og reguleringsgiver til at anmode den person, der er ansvarlig for behandlingen om bekræftelse af, om personoplysninger vedrørende dem behandles. Hvis en berørt person ønsker at udøve denne ret til bekræftelse, kan de når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

b) Ret til information

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske lovgiver for direktiver og forskrifter til at til enhver tid modtage gratis information om de personoplysninger, der er gemt om ham, og en kopi af disse oplysninger fra den person, der er ansvarlig for behandlingen. Desuden giver de europæiske direktiver og forskrifter den registrerede adgang til følgende oplysninger:

behandlingsformål

de kategorier af personoplysninger, der behandles

modtagerne eller kategorierne af modtagere, hvortil de personlige data er videregivet eller stadig videregives, især til modtagere i tredjelande eller til internationale organisationer

om muligt, den planlagte varighed, hvor de personlige data opbevares, eller, hvis dette ikke er muligt, kriterierne for bestemmelse af denne varighed

eksistensen af ​​en ret til rettelse eller sletning af personoplysninger om dig eller til begrænsning af behandlingen af ​​den ansvarlige person eller en ret til at gøre indsigelse mod denne behandling

eksistensen af ​​en ret til at klage til en tilsynsmyndighed

hvis personoplysningerne ikke indsamles fra den registrerede: Alle tilgængelige oplysninger om oprindelsen af ​​dataene

eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning, herunder profilering i henhold til artikel 22, stk. 1 og 4, i GDPR og - i det mindste i disse tilfælde - meningsfuld information om den involverede logik og omfanget og de tilsigtede virkninger af sådan behandling for den registrerede

Desuden har den registrerede ret til information om, hvorvidt personoplysninger er videregivet til et tredjeland eller til en international organisation. Hvis dette er tilfældet, har den registrerede ret til at modtage oplysninger om de relevante garantier i forbindelse med transmissionen.

Hvis en person ønsker at udøve denne ret til information, kan de når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

c) Ret til berigtigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret fra den europæiske lovgiver til direktiver og forskrifter til at anmode om øjeblikkelig korrektion af forkerte personoplysninger om dem. Desuden har den registrerede ret til under hensyntagen til formålet med behandlingen at anmode om udfyldelse af ufuldstændige personoplysninger - herunder ved hjælp af en supplerende erklæring.

Hvis en registreret ønsker at udøve denne ret til berigtigelse, kan han når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

d) Ret til sletning (ret til at blive glemt)

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret fra den europæiske lovgiver til direktiver og forskrifter til at kræve, at den ansvarlige person sletter de personoplysninger, der vedrører dem straks, forudsat at en af ​​følgende grunde gælder, og i det omfang behandlingen ikke er nødvendig:

De personlige data blev indsamlet eller på anden måde behandlet til sådanne formål, som de ikke længere er nødvendige for.

Den registrerede tilbagekalder sit samtykke, som behandlingen var baseret på i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra a, i GDPR eller artikel 9, stk. 2, litra a, i GDPR, og der er intet andet juridisk grundlag for behandlingen.

Den registrerede gør indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med artikel 21, stk. 1, i GDPR, og der er ingen tvingende legitime grunde til behandlingen, eller den registrerede genstand i overensstemmelse med artikel 21, stk. 2, i databeskyttelsesforordningen til Behandling af en.

Personoplysningerne blev behandlet ulovligt.

Sletning af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en juridisk forpligtelse i henhold til EU-retten eller lovgivningen i de medlemslande, som den ansvarlige er underlagt.

Personoplysningerne blev indsamlet i forhold til de informationssamfundstjenester, der tilbydes i overensstemmelse med artikel 8, stk. 1 i GDPR.

Hvis en af ​​de ovennævnte grunde gælder, og en berørt person ønsker at have personoplysninger gemt hos AGST Draht- und Biegetechnik GmbH, kan de når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen. . Databeskyttelsesansvarlig for AGST Draht- und Biegetechnik GmbH eller en anden medarbejder sørger for, at sletningsanmodningen bliver opfyldt med det samme.

Hvis personoplysningerne er blevet offentliggjort af AGST Draht- und Biegetechnik GmbH, og vores virksomhed, som den ansvarlige person, er forpligtet til at slette personoplysningerne i overensstemmelse med artikel 17, stk. 1 i GDPR, tager AGST Draht- und Biegetechnik GmbH hensyn til den tilgængelige Foranstaltninger, der passer til teknologi- og implementeringsomkostninger, herunder tekniske foranstaltninger, for at informere andre dataansvarlige, der behandler de offentliggjorte personoplysninger, om at den registrerede har anmodet om sletning af alle links til disse personoplysninger fra disse andre dataansvarlige eller har anmodet om kopier eller replikationer af disse personoplysninger, i det omfang behandlingen ikke er nødvendig. Databeskyttelsesansvarlig for AGST Draht- und Biegetechnik GmbH eller en anden medarbejder vil arrangere det nødvendige i individuelle tilfælde.

e) Ret til begrænsning af behandlingen

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske lovgiver for direktiver og forskrifter til at kræve, at den registeransvarlige begrænser behandlingen, hvis en af ​​følgende betingelser er opfyldt:

Korrektiteten af ​​personoplysningerne bestrides af den registrerede i en periode, der gør det muligt for den ansvarlige at kontrollere rigtigheden af ​​personoplysningerne.

Behandlingen er ulovlig, den pågældende nægter at slette personoplysningerne og anmoder i stedet om at begrænse brugen af ​​personoplysningerne.

Den ansvarlige har ikke længere brug for personoplysningerne med henblik på behandling, men den registrerede har brug for dem til at hævde, udøve eller forsvare juridiske krav.

Den pågældende har indsigelse mod behandlingen i overensstemmelse med. Artikel 21, stk. 1, i GDPR, og det er endnu ikke fastlagt, om den ansvarlige persons legitime grunde opvejer den pågældende persons.

Hvis en af ​​ovenstående betingelser er opfyldt, og en berørt person ønsker at anmode om begrænsning af personoplysninger, der er gemt hos AGST Draht- und Biegetechnik GmbH, kan de når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen. tur. Databeskyttelsesansvarlig for AGST Draht- und Biegetechnik GmbH eller en anden medarbejder sørger for, at behandlingen begrænses.

f) Ret til dataportabilitet

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret fra den europæiske lovgiver til direktiver og forskrifter til at modtage de personoplysninger, der vedrører dem, som er gjort tilgængelige for en person, der er ansvarlig af den pågældende, i et struktureret, fælles og maskinlæsbart format. Du har også ret til at overføre disse data til en anden ansvarlig person uden hindring fra den ansvarlige person, som de personlige oplysninger blev leveret til, forudsat at behandlingen er baseret på samtykke i henhold til artikel 6 stk. 1 bogstav a GDPR eller artikel 9 stk. . 2 bogstav a DS-GVO eller om en kontrakt i henhold til artikel 6, stk. 1, litra b DS-GVO, og behandlingen udføres ved hjælp af automatiserede procedurer, medmindre behandlingen er nødvendig for udførelsen af ​​en opgave, der er i offentlighedens interesse eller finder sted under udøvelse af officiel myndighed, som er overført til den ansvarlige.

Når den udøvede ret til dataportabilitet i henhold til artikel 20, stk. 1, i GDPR har den registrerede desuden ret til at overføre personoplysninger direkte fra en person, der er ansvarlig til en anden, for så vidt det er teknisk muligt, og hvis dette påvirker ikke andre personers rettigheder og friheder.

For at hævde retten til dataportabilitet kan den berørte person når som helst kontakte den databeskyttelsesofficer, der er udpeget af AGST Draht- und Biegetechnik GmbH eller en anden medarbejder.

g) Ret til indsigelse

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har den ret, som den europæiske lovgiver af direktiver og forskrifter giver, til enhver tid at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger, der er relateret til dem, som er baseret på artikel 6, stk. 1, bogstav e eller f DS-GVO finder sted for at gøre indsigelse. Dette gælder også for profilering baseret på disse bestemmelser.

AGST Draht- und Biegetechnik GmbH behandler ikke længere personoplysningerne i tilfælde af en indsigelse, medmindre vi kan bevise tvingende grunde, der er værdig til beskyttelse af behandlingen, der opvejer den berørte persons interesser, rettigheder og friheder, eller hvis behandlingen tjener til at hævde , Udøvelse eller forsvar af juridiske krav.

Hvis AGST Draht- und Biegetechnik GmbH behandler personoplysninger med henblik på at drive direkte mail, har den berørte person til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger med henblik på sådan reklame. Dette gælder også for profilering, for så vidt som det er relateret til sådan direkte mail. Hvis den registrerede gør indsigelse mod behandlingen af ​​AGST Draht- und Biegetechnik GmbH til direkte markedsføringsformål, behandler AGST Draht- und Biegetechnik GmbH ikke længere personoplysningerne til disse formål.

Derudover har den registrerede ret til af grunde, der skyldes deres særlige situation, at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​personoplysninger om dem, der udføres af AGST Draht- und Biegetechnik GmbH til videnskabelige eller historiske forskningsformål eller til statistiske formål i overensstemmelse med artikel 89, stk. 1 DS-GVO, at gøre indsigelse, medmindre en sådan behandling er nødvendig for at udføre en opgave af almen interesse.

For at udøve retten til at gøre indsigelse kan den pågældende kontakte direkte databeskyttelsesansvarlig for AGST Draht- und Biegetechnik GmbH eller en anden medarbejder. Den registrerede har også frit i forbindelse med brugen af ​​informationssamfundstjenester, uanset direktiv 2002/58 / EF, at udøve deres ret til indsigelse ved hjælp af automatiserede procedurer, hvor tekniske specifikationer anvendes.

h) Automatiske afgørelser i individuelle sager inklusive profilering

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret fra den europæiske lovgiver til direktiver og forskrifter til ikke at blive underlagt en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling - herunder profilering - som har juridiske virkninger for dem eller som i væsentlig grad påvirker dem på en lignende måde hvis beslutningen (1) ikke er nødvendig for indgåelse eller gennemførelse af en kontrakt mellem den registrerede og den ansvarlige person, eller (2) er tilladt på grundlag af EU-lovgivningen eller medlemsstatens lovgivning, som den ansvarlige er underlagt, og denne lovgivning træffer passende foranstaltninger for at beskytte den registreredes rettigheder og frihedsrettigheder såvel som (3) med den udtrykkelige tilladelse fra den registrerede.

Hvis beslutningen (1) er nødvendig for at indgå eller gennemføre en kontrakt mellem den registrerede og den dataansvarlige, eller (2) den træffes med den registreredes udtrykkelige samtykke, vil AGST Draht- und Biegetechnik GmbH træffe passende foranstaltninger for at beskytte rettighederne og For at beskytte den registreredes frihedsrettigheder og legitime interesser, herunder i det mindste retten til at få intervention fra en person fra den ansvarlige persons side, til at udtrykke deres egen holdning og til at bestride beslutningen.

Hvis den pågældende person ønsker at hævde rettigheder med hensyn til automatiserede beslutninger, kan de når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

i) Ret til at trække samtykke tilbage i henhold til databeskyttelsesloven

Enhver person, der er berørt af behandlingen af ​​personoplysninger, har ret tildelt af den europæiske lovgiver for direktiver og forskrifter til når som helst at tilbagekalde samtykke til behandling af personoplysninger.

Hvis den pågældende person ønsker at hævde deres ret til at tilbagekalde deres samtykke, kan de når som helst kontakte vores databeskyttelsesansvarlige eller en anden medarbejder hos den person, der er ansvarlig for behandlingen.

11. Databeskyttelse i applikationer og i ansøgningsprocessen

Den person, der er ansvarlig for behandlingen, indsamler og behandler ansøgernes personlige data med henblik på håndtering af ansøgningsprocessen. Behandlingen kan også udføres elektronisk. Dette er især tilfældet, hvis en ansøger sender de relevante ansøgningsdokumenter elektronisk, f.eks. Via e-mail eller via en webformular på hjemmesiden, til den person, der er ansvarlig for behandlingen. Hvis den person, der er ansvarlig for behandlingen, indgår en ansættelseskontrakt med en ansøger, lagres de fremsendte data med henblik på behandling af ansættelsesforholdet i overensstemmelse med lovbestemmelserne. Hvis den person, der er ansvarlig for behandlingen ikke indgår en ansættelseskontrakt med ansøgeren, slettes ansøgningsdokumenterne automatisk to måneder efter meddelelse om afvisningsbeslutningen, forudsat at sletning ikke strider mod andre legitime interesser for den person, der er ansvarlig for behandlingen. En anden legitim interesse i denne forstand er for eksempel en bevisbyrde i sager under General Equal Treatment Act (AGG).

12. Retsgrundlag for behandling

Art. 6 I tændte. en DS-GVO tjener vores virksomhed som det juridiske grundlag for behandling af operationer, som vi får tilladelse til til et specifikt behandlingsformål. Hvis behandling af personoplysninger er nødvendig for at opfylde en kontrakt, som den registrerede er part i, som det f.eks. Er tilfældet med behandlinger, der er nødvendige for levering af varer eller levering af andre tjenester eller vederlag, er behandlingen baseret på Art. 6 I tændte. b GDPR. Det samme gælder behandlinger, der er nødvendige for at udføre præ-kontraktlige foranstaltninger, for eksempel i tilfælde af forespørgsler om vores produkter eller tjenester. Hvis vores virksomhed er underlagt en juridisk forpligtelse, der kræver behandling af personoplysninger, for eksempel for at opfylde skatteforpligtelser, er behandlingen baseret på artikel 6 I lit. c GDPR. I sjældne tilfælde kan det være nødvendigt at behandle personoplysninger for at beskytte den registreredes eller en anden fysisk persons vitale interesser. Dette ville f.eks. Være tilfældet, hvis en besøgende i vores firma blev såret, og hans navn, alder, sygeforsikringsdata eller anden vigtig information skulle videregives til en læge, et hospital eller en anden tredjepart. Derefter ville behandlingen være baseret på artikel 6 I lit. d GDPR er baseret. I sidste ende kunne behandlingsoperationer være baseret på artikel 6 I lit. f GDPR. Behandling af operationer, der ikke er omfattet af nogen af ​​de ovennævnte juridiske baser, er baseret på dette juridiske grundlag, hvis behandlingen er nødvendig for at beskytte en legitim interesse for vores firma eller en tredjepart, forudsat at den berørte persons interesser, grundlæggende rettigheder og friheder ikke har forrang. Vi har især tilladelse til at udføre sådanne behandlingsoperationer, fordi de er specifikt blevet nævnt af den europæiske lovgiver. I den henseende var han af den opfattelse, at en legitim interesse kunne antages, hvis den pågældende var kunde hos den ansvarlige person (betragtning 47, punkt 2, GDPR).

13. Berettigede interesser i behandlingen, der forfølges af den dataansvarlige eller en tredjepart

Hvis behandlingen af ​​personoplysninger er baseret på artikel 6, lit. f DS-GVO er vores legitime interesse i at drive vores forretning til gavn for alle vores medarbejderes og vores aktionærers velfærd.

14. Varighed hvor de personlige data lagres

Kriteriet for varigheden af ​​lagringen af ​​personoplysninger er den respektive lovbestemte opbevaringsperiode. Efter fristen er udløbet, slettes de relevante data rutinemæssigt, forudsat at de ikke længere er nødvendige for kontraktopfyldelse eller kontraktindledning.

15. Juridiske eller kontraktmæssige bestemmelser til levering af personoplysninger; Nødvendighed for indgåelse af kontrakten Forpligtelse for den registrerede til at give personoplysningerne mulige konsekvenser af manglende hensyntagen

Vi forklarer dig, at levering af personoplysninger til dels er påkrævet ved lov (f.eks. Skatteregler) eller kan skyldes kontraktbestemmelser (f.eks. Oplysninger om kontraktpartneren). For at indgå en kontrakt kan det undertiden være nødvendigt for den registrerede at give os personoplysninger, som vi derefter skal behandle. For eksempel er den pågældende person forpligtet til at give os personoplysninger, når vores virksomhed indgår en kontrakt med dem. Manglende levering af personoplysninger ville betyde, at kontrakten ikke kunne indgås med den pågældende person. Før den pågældende person giver personlige data, skal den pågældende kontakte vores databeskyttelsesansvarlige. Vores databeskyttelsesansvarlige informerer den registrerede fra sag til sag om, hvorvidt levering af personoplysninger er påkrævet ved lov eller kontrakt eller er nødvendig for indgåelse af kontrakten, om der er en forpligtelse til at give personoplysninger, og hvilke konsekvenser manglende levering af personoplysninger ville have.

16. Eksistensen af ​​automatiseret beslutningstagning

Som en ansvarlig virksomhed bruger vi ikke automatisk beslutningstagning eller profilering.

Denne databeskyttelseserklæring blev oprettet af databeskyttelseserklæringsgeneratoren fra DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH i samarbejde med databeskyttelsesadvokaterne fra advokatfirmaet WILDE BEUGER SOLMECKE | Advokater oprettet.

Virksomhedens databeskyttelsesansvarlige for AGST Draht- und Biegetechnik GmbH kan nås på den adresse, der er angivet på hjemmesiden, for databeskyttelsesafdelingen eller via e-mail på datenschutz@agst.de .

bottom of page